TTouch

TTouch is een onderdeel van TTeam. TTeam is de afkorting voor Tellington Touch Everything Awareness Methode. Deze methode is vanaf 1974 ontwikkeld door de wereldberoemde dierdeskundige Linda Tellington-Jones. Oorspronkelijk paste zij de methode toe bij paarden en leidde wereldwijd vele zogenaamde practitioners op. Geleidelijk heeft er een doorontwikkeling plaatsgevonden en worden de TTeam- en TTouch-methoden in meer dan 30 landen met succes bij allerhande diersoorten toegepast door dierenartsen, therapeuten en diereigenaren.
TTeam biedt nieuwe mogelijkheden voor training en daarnaast oplossingen voor gedragsproblemen en lichamelijke ongemakken. Het dier wordt gestimuleerd zijn lichamelijke, geestelijke en emotionele balans te vinden, waardoor het leervermogen en zelfvertrouwen wordt gestimuleerd. De vlucht-, vecht- en staakreacties worden beheerst, waardoor de samenwerking met de mens verbetert.

TTeam is gemakkelijk te leren en bestaat uit:

 • een aanraaktechniek, de TTouch, die een kalmerende, stimulerende, bewustmakende en normaliserende werking op het lichaam kan hebben
 • lichaamswerk, werken aan de oren, mond, poten, staarthouding voor een bewustmakende, stressverminderende werking
 • grondoefeningen die ten doel hebben de coördinatie, de balans en het leervermogen te vergroten

TTouch en lichaamswerk met honden helpt bijvoorbeeld bij:

 • bijten en agressie
 • wagenziekte
 • angst voor harde geluiden en onweer
 • angstplassen
 • erg veel blaffen
 • nervositeit
 • trekken aan de riem
 • ouderdomsklachten zoals stijfheid, spierpijn, artrose en kreupelheden
 • voorbereiden op reizen per auto of vliegtuig
 • ontspannen van showkatten
 • voorbereiden op de jury
 • wennen aan een nieuwe omgeving en een andere huisgenoot
 • agressie
 • wildplassen
 • herstellen van een narcose en genezen van wonden, kneuzingen
 • angst
 • nagel- en gebitsverzorging
 • vachtverzorging
 • ouderdon en artritis

TTeam verbetert de communicatie tussen mens en dier.

T(ellington)Touch en lichaamswerk

De TTouch is een speciale manier van aanraken. Meestal wordt er uitgegaan van een 1 en ¼ cirkelvormige beweging op de huid van het dier. Vanuit deze basis zijn vele verschillende TTouches ontstaan die elk een eigen naam en toepassingsgebied hebben. Op het oog lijken T(ellington)Touches (TTouches) wel wat op massage, maar dat zijn het niet! Het effect gaat nog een stapje verder doordat de Touch, via de huid, inwerkt op het zenuwstelsel. De TTouch vergroot het lichaamsbewustzijn van het dier. Daardoor kan het dier zijn lichaam beter gaan gebruiken; immers een beter bewustzijn van het lichaam maakt een beter en bewuster gebruik daarvan mogelijk.
De TTouch heeft een zichtbaar ontspannend effect bij mens en dier, maar kan ook activerend/stimulerend worden ingezet. Uit ervaringsgegevens en onderzoek is gebleken dat de TTouch niet alleen tot meer lichaamsbewustzijn en (spier)ontspanning leidt, maar dat het ook het leervermogen van een dier vergroot. Daardoor kunnen verrassende en in een aantal gevallen blijvende effecten worden bereikt bij:

 • fysieke problemen
 • gedragsproblemen
 • pijn in het algemeen, maar ook bij spierpijnen, doorbloedingproblemen van benen/poten, stijfheid, kreupelheden, shock, herstel van wonden en na operatie of blessure
 • schrikachtigheid, angst, nervositeit en rusteloosheid, hyperactiviteit, spanning, weerstand en verzet, agressie en gehoorzaamheidsproblemen

Opvallend is dat bij de behandeling van gedragsproblemen bij honden zeer opvallende effecten blijkt te kunnen ontstaan. Effecten die op geen enkele andere wijze tot stand kunnen worden gebracht met de traditionele methoden.

Grondoefeningen; Bewegen is leren

Voor een evenwichtig functioneren van een dier (en een mens!) is het noodzakelijk dat het dier fysiek, emotioneel en mentaal in balans is met zichzelf en zijn omgeving. Daarvoor is het noodzakelijk dat het dier zich bewust is van zijn lichaam als geheel en van de verschillende ‘onderdelen’ daarvan. Zich bewust zijn van het eigen lichaam (voelen, positie, balans, coördinatie) is echter geen vanzelfsprekendheid!
Dit gebeurt door het doelbewust en met de juiste hulpmiddelen geleiden van honden door, over of langs een serie van voorwerpen, die gezien kunnen worden als coördinatie- en balans oefeningen. Het doorlopen van de oefeningen vraagt concentratie, coördinatie, balans, evenwicht, behendigheid en gehoorzaamheid van het dier. Mens en dier leren ‘al bewegend’ in balans met elkaar samen te werken.

TTouch in de trimsalon

Ook in de trimsalon komt het volgende wel eens voor; bijten en agressie, angst voor föhngeluid, angstplassen, erg veel blaffen, nervositeit en ouderdomsklachten zoals stijfheid, spierpijn, artrose en kreupelheden. In dit geval zou TTouch verlichting/vermindering kunnen bieden. Indien nodig en mogelijk passen we de TTouch-methode in de trimsalon toe om onze viervoeters zo veel mogelijk een behaaglijke trimbeurt te kunnen bieden. Dit is een aanvulling op de trimbeurt en is bij de prijs inbegrepen.
Vaak beginnen we door te voelen over het lichaam van het dier of er ongewone plaatsen met veel spanning te vinden zijn of we kijken naar de houding van het dier, dit geeft meestal zijn psychische staat aan.
Een onzekere hond (afhankelijk van het ras) geeft dit weer door zijn staart laag te dragen of zelfs iets naar zijn buik toe. Ook kan de rug iets gekromd zijn. Ook de oren worden naar achteren gedragen. Door de hond zijn staart en oren meer naar boven te touchen en zijn rug meer te rechten, kortom het dier in ‘neutraal’ te touchen, verander je niet alleen zijn lichamelijke staat maar ook zijn psychische gesteldheid.
Een angstige kat houdt vaak zijn hele lichaam stijf gespannen en zijn/haar poten dicht tegen zijn/haar onderlichaam gedrukt. Door de kat in een neutrale stand te touchen waarbij de touches ontspannend werken kan het dier meer nadenken over zijn gedrag. Het leervermogen wordt n.l. enorm gereduceerd bij stress en spanning.
Wij mensen kennen dit ook: je kunt niet lachen en huilen tegelijk.
We zeggen hierbij tegen het dier wat we wel van hem of haar verwachten en niet wat we niet willen, dit maakt een groot verschil. Tellington Touch mag ook geen massage genoemd worden, het wordt met zeer lichte druk uitgevoerd, zo licht dat er niet zoals bij fysiotherapie op de spieren gewerkt wordt maar op het zenuwstelsel. Het is een vorm van aanraking die stimulerend werkt en een ontspannend, genezingsbevorderend en bewustwordingseffect heeft op het gehele lichaam van het dier.

Call Now Button